O nas

 

 

 

Naša kmetija se nahaja v vasi Manče – majhni strnjeni vasi, ki leži v zgornji Vipavski dolini, med vasmi PodragaGoče in Lože. Smo samostojna krajevna skupnost in spadamo v občino Vipava. Do naselja najlažje prideš, če se pelješ iz Podnanosa proti Vipavi in v križišču za Štanjel zaviješ levo oziroma po cesti iz Vipave proti Podnanosu in v križišču za Štanjel zaviješ desno. Manče so tudi prehod med Vipavsko dolino in Krasom, saj je cesta, ki pelje skozi Manče, glavna povezava med omenjenima pokrajinama.

 

Pogled iz Manč proti Vipavi

 

Prebivalci so večinoma zaposleni v bljižnjih krajih, kot sta Vipava in Ajdovščina. V zelo veliki meri je še prisotno kmetijstvo (predvsem kot dopolnilna dejavnost). Zelo veliko je vinogradništva in kletarstva, saj Manče ležijo v avtohtonem območju pridelave trt sorte zelen in pinela. Skozi vas poteka tudi Vipavska vinska cesta in vabi popotnike, da poskusijo domačo vinsko kapljico.

Nad vasjo stoji majhna cerkvica, posvečena sv. Martinu, ki je bila zgrajena v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Sv. maša se v cerkvici obhaja dvakrat letno: ob prazniku sv. Martina (11.11) ter v mesecu juliju.

Na začetku vasi se nahaja kapelica v tipičnemu mediteranskemu stilu, zaradi obnove hiš in kasnejše pozidave so v vasi ohranjeni trije kamniti portali. Najstarejši je na vhodu na dvorišče hiše številka 16, na prečni gredi je vklesana letnica 1848 in IHS, deset let mlajši je na vhodu na dvorišče hiše št. 4 z vklesano letnico 1858. Oblika, način izdelave in struktura kamna iz katerega sta portala izdelana dovoljujeta domnevo, da je material zanju pridobljen v istem kamnolomu. Kamniti portal na vhodu v dvorišče je ohranjen tudi na hišni številki 20 vendar ga z drugima dvema povezuje samo kvadratna oblika, portal nima letnice, na prečniku je vklesan IHS, ki pa ga obkrožajo cvetni listi sončnice, sončnice so tudi okras na glavah obeh stebrov.

Zanimiv sakralni spomenik je tudi Pil, ki je postavljen v gornjem koncu vasi. Od originala je ohranjen samo steber z letnico 1687, gornji del znamenja s podobami pa je obnovljen. Na obnovljenemu delu so reliefi farnih zavetnikov domače in sosednjih župnij, na strani obrnjeni proti Gočam je upodobljen sv. Andrej, proti Podnanosu sv. Vid proti Slapu sv. Jakob in proti Gradišču pa podoba Križanega. Pil je prvotno stal na križišču nad vasjo, ker tega križišča ni več, se je prenesel na sedanjo lokacijo. Na njegovo postavitev ljudsko izročilo veže smrt pastirja, ki je peljal ovce na Nanos in ga je pri tem raztrgal medved, obstaja pa tudi razlaga, da je Pil postavljen v zahvalo, ker se je vas izognila epidemiji črnih koz. Podatki zgodovinsko niso preverjeni.

 

 

Iz vasi Manče je le 5 km proti SV do Vipave, 10 km proti SZ do Ajdovščine, 5 km proti JV do Podnanosa in 10 km proti JZ do Štanjela.